Handelsbetingelser

1 Virksomheden

Funeo ApS
CVR-nr.: 36065567
Overgaden Neden Vandet 9C, 3.
1414 København K

E-mail: [email protected]
Vi besvarer mails indenfor 5 hverdage.

2 Levering

Levering af varer anses for sket, når en af dig valgt tredjemand eller du får varen i hænde.

Hvad sker der efter aftaleindgåelsen

Straks efter at du har trykket på betalingsknappen, ringer vi til dig og får en god snak, så du får en tryg start. Du vil samtidig få adgang til vores online planlægningsværktøj, som vejleder dig skridt for skridt, så det er let for dig at få styr på det praktiske og holde overblik over situationen.

3 Produktindhold

Vi leverer udelukkende det indhold som brugeren har bestilt og valgt via platformen. Der leveres eksempelvis ikke gravsted, gravsten, kirkegårdsrelaterede udgifter, gravøl og dødsannonce. Funeo er en online selvbetjeningsløsning, hvor Funeo ApS er hovedleverandør. Funeo benytter sig af 3. parts systemer og underleverandører i forbindelse med levering af de valgte produkter og ydelser. Produktbillederne på hjemmesiden er vejledende, idet der vil kunne forekomme afvigelser i form og farve.

4 Priser og betaling

Bestilling og betaling foregår altid online i Dansk valuta, DKK, inkl. 25% moms på momspligtige varer.

Betaling kan ske via: Dankort, Mastercard, Visa og Mobile Pay.

Reservation af beløb

Betaler du med et internationalt betalingskort, reserveres beløbet med det samme. Pengene reserveres på dit kort eller konto indtil:

1) Vi trækker beløbet, når vi sender varen, eller

2) pengene frigives ifølge aftale med din kortudsteder.

Du kan læse mere om reglerne for dit specifikke kort hos din kortudsteder.

Vi tager ikke kortgebyrer.

Beløbet hæves først på dit kort, når levering af ydelsen påbegyndes.

5 Retur -og Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare eller vi har indgået en aftale om en ydelse.

Varer
Hvis du har bestilt flere forskellige varer i samme køb, men de leveres enkeltvist, løber fristen fra den dag, hvor du modtager den sidste vare.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen eller den dag, vi har lavet aftalen, til at give os besked om, at du vil fortryde aftalen. Du kan sende en mail til [email protected] eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne. Du kan ikke fortryde varekøbet ved at nægte at modtage varen uden samtidig at give os besked.

Returnering af varer
Når du har givet os besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen tilbage til os. Du skal selv betale for at varen returneres, og det er dig, der hæfter, hvis der opstår en skade under transporten.

Visse varer kan ikke returneres med normal post. Dette gælder f.eks. for meget store ordre eller meget store varer. Udgifterne til returnering af disse varer forventes højst at koste 5.000 kr.

Ingen fortrydelsesret
Bemærk, at hvis du fortryder købet, og vi allerede har leveret noget af ydelsen fx i form af rådgivning, kan vi tage en rimelig betaling for dette. Timepris pr. påbegyndt time udgør 2.000 kr.

Disse aftaler kan ikke fortrydes:

Levering af ikke-finansielle ydelser, der er færdigleveret, hvis du forinden har accepteret at ydelsen sættes i gang, og at din fortrydelsesret dermed mistes.

Levering af varer, som er fremstillet efter dine specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

Levering af digitalt indhold, f.eks. computerprogrammer, apps, spil, musik, film mv., som ikke leveres fysisk på f.eks. CD eller DVD, hvis du forinden har accepteret at udførelsen sættes i gang og at din fortrydelsesret dermed mistes.

Varens stand, når du sender den retur
Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Som udgangspunkt vil brug af kister og urner, medføre en 100% værdiforringelse.

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder aftalen, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Særligt for varer
Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Varen sendes til:
Geels Plads 24A, 2830 Virum

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

6 Ansvar

stk. 1 Brugeren har ansvar for at leve op til de aftaler der indgås. Misligholdes en aftale, om fx at møde op til ilægning af afdøde, vil Funeo ApS således have ret til at opkræve betaling for ekstra udført arbejde. Timeprisen for ekstra udført arbejde opgøres til 1.000 kr. pr. påbegyndt time.

stk. 2 Køberen (brugeren) af denne service er ansvarlig for at have den nødvendige kompetence/tilladelse/fuldmagt til at sørge for begravelse/bisættelse af afdøde via funeo.dk.

stk. 3 Brugeren har ansvar for, at sikre sig, at øvrige familiemedlemmer er enige i at køberen påtager sig begravelsesopgaven samt det økonomiske og juridiske ansvar i forbindelse med begravelsen.

stk. 4 Brugeren har ansvar for at de oplysninger de til enhver tid angiver er korrekte. Såfremt oplysningerne er ukorrekte, vil Funeo ApS ikke hæfte for dette.

stk. 5 I det tilfælde hvor bestiller har ønsket at udføre dele af begravelsesopgaverne selv, hæfter brugeren selv for skader forbundet hermed.

stk. 6 Funeo ApS forbeholder sig retten til ikke at udføre en opgave eller ophæve købet, hvor pårørendes aftaleopfyldelse er mangelfuld.

7 Databehandling

Brugerens data opbevares sikkert og fortroligt og i henhold til Dansk Lovgivning og GDPR.

8 Reklamationsret

Når du handler hos os som forbruger, gælder købelovens regler for varekøb, men ikke ydelser. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret på ydelser.

Er du ikke tilfreds med ydelsen kan du naturligvis kontakte os på [email protected] reklamationen skal komme hurtigst muligt og inden for rimelig tid.

På varekøb har du til gengæld reklamationsret i 24 måneder. Kontakt os inden du sender varen. Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget fejlen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Kontakt os på [email protected] hvis du oplever en fejl eller mangel på din vare.

9 Klagemuligheder

Hvis du oplever problemer med vores tjeneste, vil vi gerne høre fra dig, så vi kan løse det sammen. Du skal skrive til [email protected] .

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus .

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag hos e- mærket - uanset beløbets størrelse. Læs mere her.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr

Persondatapolitik

Du kan læse vores persondatapolitik her: Vores persondatapolitik .

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
funeo.dk
Overgaden Neden Vandet 9C, 3.
1414 København K
e-mail: [email protected]

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

Bestilt den:
Modtaget den:
Forbrugerens navn:
Forbrugerens adresse:
Forbrugerens underskrift:
Dato:
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 13. 10. 2023